thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Tỉnh An Giang

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T. An Giang.
Điện thoại: 0296 3 956 701
Email: socongthuong@angiang.gov.vn

Bản đồ địa chỉ