Đơn vị tham gia

images

HKD Thanh Pho

Địa chỉ: Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

images

THT Cây Ăn Trái (Bình Phước Xuân)

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

images

THT Nhãn xuồng Khánh Hoà

Địa chỉ: Ấp Khánh An, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.

images

THT Thành Lợi

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.

images

THT An Tâm

Địa chỉ: Ấp Khánh Mỹ, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.

images

THT Hòa Phú

Địa chỉ: Ấp Bình Phú, Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.

images

Công ty Song Mai

Địa chỉ: Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

images

Bến Bà Chi

Địa chỉ: ấp Trung An, Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang.

images

Thanh Mai

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Mỹ Khánh 2, Xã Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

images

Nông trại Ếch Ộp

Địa chỉ: Khóm Mỹ Phú, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

images

HTX Bình P.Xuân

Địa chỉ: Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

images

Nhật Trường

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 943, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

images

Siêu thị Tứ Sơn

Địa chỉ: 102 Nguyễn Tri Phương, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang.

images

HTX Kiến An

Địa chỉ: Ấp Hòa Hạ, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

images

RAT Tuấn Phong

Địa chỉ: Tổ 11, khóm Châu Long 8, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang.

images

Công ty Phan Nam

Địa chỉ: 181 đường Liên Xã, ấp Bình Khánh, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Đơn vị sản xuất