Xà lách

Đơn vị sản xuất:

HKD Thanh Pho
Địa chỉ: Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 0918 307215