Ngò gai

Đơn vị sản xuất:

Siêu thị Tứ Sơn
Địa chỉ: 102 Nguyễn Tri Phương, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 0913 877738