THT Thành Lợi

Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Lê Hữu Lợi

Người đại diện:

Điện thoại

Email

Website:

Bản đồ địa chỉ