HTX Bình P.Xuân

Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trần Ngọc Khi

Người đại diện:

0977515727

Điện thoại

Email

Website:

Bản đồ địa chỉ