HTX Kiến An

Ấp Hòa Hạ, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Minh

Người đại diện:

0123456789

Điện thoại

nongsankienan@gmail.com

Email

Website:

Bản đồ địa chỉ